Project referenties

2013- heden: Procesbegeleiding Zorggroep ENA implementatie zorg op maat agenda.

2012- heden: Senior Coach Invoorzorg! traject Stichting Eckmunde Egmond aan Zee. Klantgericht werken, nieuwe doelgroepen bepalen en marketingplan. Personeel aan zet.

2012 – 2013: Ondernemingsplan en voorbereiding semi-commercieel buurthuis Amstelveen. Voorzitter bestuur Villa Randwijck. www.villarandwijck.nl

2011 – heden : eigenaar videoproductie bedrijf www.vivpalus.nl voor o.a. positieve films in de zorg & welzijn. Ook voor duurzaam ondernemerschap.

2010 – 2012 : Senior Coach voor Invoorzorg! traject van Vilans/Ministerie vanVWS. ZZP implementatie, draagvlak, klantgericht werken voor grote zorginstelling in Arnhem.

2009 – heden : ondersteuning van meerdere burger initiatieven voor regie in eigen hand in de wijk.

2010 – heden : Opzet bedrijf voor matching en begeleiding van senioren met woonzorg wensen en het aanbod op de markt, zoals particulier opdrachtgeverschap voor kleinschalige woonvoorzieningen, aanbieders van o.a. leegstaand vastgoed of bestaande woonzorgaanbieders.

2009 – 2010  : Projectmanager voor oprichting Wijkonderneming Den Bosch in opdracht van Gemeente, Zayaz (wonen), Divers (welzijn), Juvans (maatschappelijk werk), Vivent (zorg) en MEE (cliënt ondersteuning). Tijdelijke opdracht en rapporterend aan de besturen/directies.

2008 – 2009  : Kwartiermaker Zorg en Welzijn voor Stichting Welzijn IJsterk Amsterdam. Tijdelijke opdracht en rapporterend aan Raad van Bestuur. Opstellen businessplan voor zorgmarkt (WMO en AWBZ).

2003 – 2007  : Locatiemanager Zorgcentrum de Bogt/Westerbeer Amsterdam en buurtcentrum de Koperen Knoop (Fontis). Focus op orde op zaken (ZZP, cliëntagenda, zorgplan) en plezier in het werk. Ondernemen vanaf de werkvloer.

1979 – 1989  : als Verpleegkundige, CCU/IC en Anesthesie assistent.

Coaching en management technieken

Door de jaren heen heb ik de volgende technieken gebruikt en geleerd:

  • Mevalue; methodiek voor realisatiekracht met name voor het bepalen van resultaatgebieden en het beleggen van verantwoordelijkheden, op het snijvlak van gedrag en resultaat.
  • INK model voor de zorg en EFQM.
  • The Work coaching, omgaan met overtuigingen.
  • Brandon Bays, individuele coachingstechniek op basis van o.a. NLP en NEI.
  • Meerdere project management cursussen.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen o.a. Common Purpose programma.

De vele coachingscursussen hebben er voor gezorgd dat ik altijd lerende ben en niet hoef en kan denken dat ik het allemaal wel weet.

Overige commerciële werkervaring

1990 – 2002   :MST/Port Management Consultants (internationaal maritiem organisatieadviesbureau). Functie als projectmanager en commercieel manager. Veel internationale projecten in dertig (ontwikkelings)landen.

Ik heb meerdere studies afgesloten op gebied van management, zorg, telematica, coaching en lesgeven.

Terug naar Home