PERS

Meegaan in de belevingswereld van hangjongeren en er in blijven geloven. Met een keet zichtbaar de wijk in, maar ook voor andere bewoners. Lees verder

Uitplaatsing van een bewoner uit een zorginstelling doe je niet zomaar. Lees verder Trouw en lees verder AD

In snel tempo unieke woon afdeling gerealiseerd voor thuislozen, verslaafden op recept en uitbehandelde psychiatrische mensen. Lees verder

Wijkbewoners leveren zelf mensen voor het veiliger maken voor de wijk. Lees meer