VISIE WONEN EN ZORG

De mens zie ik als een uniek individu, ook met een beperking. Een ieder heeft recht op wonen en zorg dat aansluit bij iemands leefwijze. Pas dan staat de mens echt centraal. Gelukkig worden de wensen door ouderen en andere kwetsbare groepen steeds beter verwoord. Dit heeft consequenties voor de organisaties, die dan geconfronteerd worden met een andere manier van werken.

Kleinschalig wonen lijkt de oplossing voor senioren en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. De mens wordt kritischer en wil graag een woonvorm die bij hen past. Hoe vaak overkomt het senioren niet, dat zij plotseling gedwongen worden te verhuizen naar een regulier verzorgings- of verpleeghuis wat eigenlijk niet bij hen past? Professionals in de zorginstellingen streven zelf al naar een verandering, men wil anders werken. Men wil de kwaliteit van leven verbeteren bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kleinschalige woonzorg projecten.

Veel instellingen (welzijn, GGZ, V&V, gehandicaptenzorg) zijn verwikkeld in moeizame reorganisaties, fusies en bemoeienissen vanuit de overheid. De omzetting van een aanbod gestuurde organisatie naar een vraaggestuurde organisatie is geen sinecure. Er zijn methodieken ontwikkeld, doch velen kunnen hier nog niet mee omgaan. Waarom begint een instelling gewoon niet, als een echte ondernemer, door het gewoon te doen? Het is mijn geloof dat je bij de vernieuwing je ambitie en passie moet volgen door het te doen. De uitdaging is om vraaggestuurde zorg te combineren met een goed personeelsbeleid en een moderne organisatie van zorg. Geef een ieder op de werkvloer zijn eigen verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat het management de medewerkers bevoegdheid geeft om de ambitie waar te maken. De cliƫnt wil woon- en leefcomfort en de instelling moet luisteren naar deze wens. Het personeel zal dan met veel meer plezier het werk voor een ieder verrichten.
Het management heeft tot taak het traject te faciliteren en de medewerkers te coachen.

Als ex-manager van een zorginstelling, waar een enthousiast en succesvol managementteam zich ontwikkeld heeft, heb ik geleerd om mij te richten op vooral klanten en het personeel. Er waren prachtige voorbeelden van mensen van de werkvloer die direct met oplossingen zijn gekomen voor klanten en die ook nieuwe inkomsten tot gevolg hebben gehad.
In wijken zijn het juist ondernemende werkers die het echte contact maken met de buurtbewoners.