HOME

Iedereen weet dat de verzorgingsstaat er snel anders uit zal zien. Dit komt niet alleen door minder budget voor meer ouderen en kwetsbare groepen. Dat komt ook omdat wensen voor wonen en zorg door ons steeds krachtiger worden geuit. Voor buurtontwikkeling en burgerinitiatieven in wijken is dit net zo. Uitgaan van eigen regie gaat gepaard met verandering binnen de aanbiedende organisatie voor wonen, welzijn en zorg.

Hoe werkt Giel-Innovatie?
Heeft uw organisatie toekomstplannen? Wilt u inspelen op de veranderende samenleving? Wilt met andere buurtgenoten zelf een wijkinitiatief starten? Wat zijn de consequenties voor uw organisatie?
Ik coach en adviseer de organisatie, burgers, managers, zorgverleners en de klanten bij het vernieuwingsproces waarin de klant altijd centraal staat. Mijn deskundigheid op het gebied van vraaggericht werken, professionaliteit binnen de zorginstellingen en organisatieverandering staan garant voor effectiviteit. Ik kom uit de sector en ken de problemen en mogelijkheden binnen het wonen, welzijn en de zorg uit eigen ervaring.

Op deze website treft u mijn visie op wonen en zorg, persoonlijke referenties, werk referenties, wie ik ben, diensten en contact gegevens.